KURSY JĘZYKOWE

English Flag

ANGIELSKI

German Flag

NIEMIECKI

Russian Flag

ROSYJSKI

French Flag

FRANCUSKI

Italian Flag

WŁOSKI

- Kursy dla przedszkolaków wiek. 4-6 lat
- Kursy dla dzieci wiek. 7-12 lat
- Kursy przygotowujące do egzaminu 8-klasisty
- Kursy dla licealistów
- Kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych
- Kursy dla dorosłych

Zajęcia odbywają się w grupach 4-6 os. Nigdy liczba osób nie przekracza 6. Wszyscy lektorzy prowadzący zajecia w naszej szkole posiadają wymagane kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka obcego.

METODY NAUCZANIA

Głównym zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie słuchaczy do aktywnego i efektywnego posługiwania się językiem obcym zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Toteż metody nauczania pozostają w ścisłym związku z potrzebami słuchaczy i wyznaczonym celem szkolenia. Założenia programowe szkoły oparte są o główne zasady metody komunikacyjnej. Polega ona na nauce pełnych zdań i zwrotów wykorzystywanych w sytuacjach życia codziennego. Metoda ta doskonali rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych; mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Komunikacja - swobodne wyrażanie myśli, prowadzenie konwersacji, wypowiadania się na wskazane tematy, inscenizowanie scen z życia codziennego, wzbogacanie słownictwa; Rozumienie ze słuchu - rozumienie wypowiedzi utrwalonej na taśmie, komunikatów nadawanych przez radio, rozmowy telefonicznej, programów telewizyjnych i filmów; Rozumienie tekstu czytanego - poprawne czytanie ze zrozumieniem tekstu pisanego, wyszukiwanie określonych informacji w podanych materiałach. Pisanie - poznanie rónych form wypowiedzi pisemnej, np.: list, notatka, referat, rozprawka, przyswojenie poprawnej pisowni pod względem gramatycznym i stylistycznym, poszerzenie wiedzy leksykalno - gramatycznej. W czasie zajęć wykorzystywane są rónorodne materiały , pomoce wizualne, kasety audio i video, Internet. Praca słuchaczy organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje etc. W celu zachęcenia słuchaczy do aktywnego udziału w zajęciach, lektor przygotowuje szeroką gamę motywujących zadał: gry pamięciowe, quizy, diagramy, dialogi i dyskusje itp. Jako jedyna szkoła w Tomaszowie posiadamy licencję na nauczanie najnowszą i najskuteczniejszą metodą bezpośrednią jaka jest aktualnie dostępna. Direct Method For English to system nauki języka angielskiego stworzony przez grupę doświadczonych ekspertów i metodyków. Jest on systematycznie udoskonalany w oparciu o regularnie przeprowadzone badania oraz najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych. Głównym elementem lekcji jest zadawanie pytań przez nauczyciela i udzielanie przez uczniów odpowiedzi stosując pełne zdania. Kursy są nastawione przede wszystkim na naukę swobodnego mówienia w języku angielskim. Direct Method For English łączy w sobie dotychczasowe osiągnięcia Metody Callana z najnowszymi trendami w nauczaniu języków obcych. Direct Method For English - przy zachowaniu wszystkich zalet Metody Callana - oferuje dodatkowo:
nacisk na formułowanie swobodnych wypowiedzi językowych, przejrzysty układ podręcznika, aktualne i praktyczne słownictwo, transkrypcję fonetyczną, nowe i ciekawe pytania w naturalnej, konwersacyjnej angielszczyźnie, znacznie przystępniejszą gramatykę, każde zagadnienie gramatyczne posiada dodatkową oprawę w postaci ćwiczeń gramatycznych, tematycznie związanych z wprowadzonym słownictwem, uwzględnienie specyficznych potrzeb polskiego Słuchacza.

Zajęcia Direct Method for English odznaczają się bardzo intensywnym tempem, co ma pomóc Słuchaczowi w przełamywaniu barier językowych i zapewnić mu maksymalny kontakt z językiem w trakcie trwania zajęć. Direct Method for English to nowoczesne podręczniki do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią. Metoda bezpośrednia pozwala nauczyć się w atrakcyjny i przyjemny sposób tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: mówienie oraz rozumienie ze słuchu. Podręcznik napisany w taki sposób, aby maksymalnie uprościć i ułatwić naukę, zawiera: dwa etapy nauki, w których nowe słówka podane są z polskimi tłumaczeniami oraz wymową,
dyktanda,
płytę CD z nagranymi słówkami, pytaniami i odpowiedziami, a także dyktandami,
zestaw dodatkowych ćwiczeń gramatycznych,
alfabetyczny wykaz słownictwa na końcu książki.

Płytę CD otrzymują Państwo GRATIS - można jej słuchać w drodze do domu, do pracy, podczas przygotowywania kolacji. Ważne aby powtarzać lekcje jak najczęciej - wtedy efekty są najlepiej widoczne!

Dodatkowo GRATIS dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ, dostępnej 24 godziny/dobę. Dzięki nam możesz doskonalić język bez ograniczeń! Poszczególne świczenia są skorelowane z lekcjami. W przypadku nieobecności, bardzo łatwo nadrobisz zaległości.